Spread the love

Декларация

за свобода в образованието

Ние – родители, деца, учители и загрижени граждани на Република България, мотивирани от мечтата си за добро образование, достъпно за всеки (1);

1. Като зачитаме правото на родителите да определят вида образование за своите деца в съответствие с убежденията си (2);

2. Като зачитаме правото на детето да бъде уважавана неговата личност и да се ползва от подкрепа за развитието на своите таланти; като зачитаме правото на учещия да следва собствените си любопитство и интерес, и да направлява, според зрелостта си, собственото си образование (3);

3. Като посочваме, че образованието е основно човешко право и че във върховен обществен интерес е всички основни права да бъдат еднакво и в пълнота гарантирани от закона, зачитани от институциите и отстоявани от гражданското общество.

Заявяваме своята позиция за свобода в образованието, като се застъпваме за:

4. Децентрализация и автономия. Призоваваме към овластяване на учителите, родителите и учениците да взимат решенията в образованието. Призоваваме към отмяна на разпоредбите, ограничаващи свободното упражняване на правото на образование; и на правилата, които не зачитат личността на децата или пречат на тяхното физическо, интелектуално или духовно развитие.

5. Отказ от насилие. Отхвърляме схващания, методи или политики, които разчитат на принуда или заплаха с насилие за постигане на педагогически или образователни цели;

6. Свобода на избора. Подкрепяме реформа на образователната система, която е насочена към създаване на условия за свободно и равноправно предлагане на разнообразни и незадължителни образователни услуги, които всеки може да избере или да откаже да ползва (4); подкрепяме свободата на всеки да поставя и следва свои цели в образованието и да откаже да следва цели, поставени от институциите, ако те са противни на неговите/нейните убеждения и най-добър интерес.

Ще утвърждаваме всеобщата ценност на свободата в образованието, като работим за:

7. Самоуправление и отговорност – когато решенията в образованието се взимат от тези, които пряко участват в него – а именно родителите, учениците и учителите – тогава те може да носят отговорността за последствията от своите действия;

8. Насърчаване на инициативата на учещите и на гражданското общество, за да има свободно развитие и напредък чрез творчество и иновации (4);

9. Сътрудничество между гражданското общество, училищата, общините и страните по света;

10. Разнообразие и равноправие на образователните методи и философии, и на частни, кооперативни, общински и държавни училища и други доставчици на услуги в образованието; за равенство при институционалната продкрепа за всякакви образователни форми, без дискриминация относно вида образование (4).

—————————————————————————
(1) Добро образование: образование, което е насочено към пълноценно развитие на личността и към утвърждаване на човешките права и свободи, според чл. 26 (2) на Всеобщата декларация за правата на човека
(2) МПСИКП чл 13, МПГПП чл 18, ЕКПЧ Прот 1 чл 2, КООНПД и Конституцията, чл 5(4) и чл 47.
(3) КООНПД Член 29, ал. 2
(4) Конституцията, чл. 23

Декларация за свобода в образованието

Декларация за свобода в образованието

Ние - родители, деца, учители и загрижени граждани на Република България, мотивирани от мечтата си за добро образование (1), достъпно за всеки;

1. Като зачитаме правото на родителите да определят вида образование за своите деца в съответствие с убежденията си (2);
2. Като зачитаме правото на детето да бъде уважавана неговата личност и да се ползва от подкрепа за развитието на своите таланти; като зачитаме правото на учещия да следва собствените си любопитство и интерес, и да направлява, според зрелостта си, собственото си образование (3);
3. Като посочваме, че образованието е основно човешко право и че във върховен обществен интерес е всички основни права да бъдат еднакво и в пълнота гарантирани от закона, зачитани от институциите и отстоявани от гражданското общество.

Заявяваме своята позиция за свобода в образованието, като се застъпваме за:

4. Децентрализация и автономия. Призоваваме към овластяване на учителите, родителите и учениците да взимат решенията в образованието. Призоваваме към отмяна на разпоредбите, ограничаващи свободното упражняване на правото на образование; и на правилата, които не зачитат личността на децата или пречат на тяхното физическо, интелектуално или духовно развитие.
5. Отказ от насилие. Отхвърляме схващания, методи или политики, които разчитат на принуда или заплаха с насилие за постигане на педагогически или образователни цели;
6. Свобода на избора. Подкрепяме реформа на образователната система, която е насочена към създаване на условия за свободно и равноправно предлагане на разнообразни и незадължителни образователни услуги, които всеки може да избере или да откаже да ползва (4); подкрепяме свободата на всеки да поставя и следва свои цели в образованието и да откаже да следва цели, поставени от институциите, ако те са противни на неговите/нейните убеждения и най-добър интерес.

Ще утвърждаваме всеобщата ценност на свободата в образованието, като работим за:

7. Самоуправление и отговорност - когато решенията в образованието се взимат от тези, които пряко участват в него - а именно родителите, учениците и учителите - тогава те може да носят отговорността за последствията от своите действия;
8. Насърчаване на инициативата на учещите и на гражданското общество, за да има свободно развитие и напредък чрез творчество и иновации (4);
9. Сътрудничество между гражданското общество, училищата, общините и страните по света;
10. Разнообразие и равноправие на образователните методи и философии, и на частни, кооперативни, общински и държавни училища и други доставчици на услуги в образованието; за равенство при институционалната продкрепа за всякакви образователни форми, без дискриминация относно вида образование (4).

—————————————————————————
1 Добро образование: образование, което е насочено към пълноценно развитие на личността и към утвърждаване на човешките права и свободи, според чл. 26 (2) на Всеобщата декларация за правата на човека
2 МПСИКП чл 13, МПГПП чл 18, ЕКПЧ Прот 1 чл 2, КООНПД и Конституцията, чл 5(4) и чл 47.
3 КООНПД Член 29, ал. 2
4 Конституцията, чл. 23

**вашият подпис**

223 подписи = 22% на целта
0
1,000

Споделете с приятелите си:

   

223 Mrs Деница Стефанова Варна Родител апр. 27, 2020
222 Mr Мартин Съйков София окт. 25, 2019
221 Dr. Живко Колев Sofia Родител авг. 30, 2019
220 Ms Елена Драгова София Родител авг. 14, 2019
219 Mrs Бистра Борисова София Учител авг. 12, 2019
218 Ms Natalia Mikova Sofia Родител авг. 12, 2019
217 Ms Monika Antonova Sofia Родител авг. 09, 2019
216 Mrs Божана Хадад София Родител/учител авг. 09, 2019
215 Mr Dimitar Djedjeff Sofia Родител авг. 09, 2019
214 Ms Daniela Krasteva Sofia Родител авг. 09, 2019
213 Ms Desislava Ganeva Sofia родител авг. 09, 2019
212 Mr Андриан Тодоров софия родител авг. 09, 2019
211 Mr Atanas Piriankov София родител авг. 09, 2019
210 Mr Svetoslav Batsoev Uncle юни 07, 2019
209 Miss Веселина Томова Учител мар. 30, 2019
208 Mrs Лилия Гунчева София учител ное. 04, 2018
207 Mrs Lora Hristova окт. 30, 2018
206 Ms Красимира Павлова Burgas родител окт. 19, 2018
205 Mrs Яна Мицева Родител сеп. 18, 2018
204 Ms Лейля Чаушева-Мусабашова София Родител сеп. 18, 2018
203 Ms Svetlana Mihova Sofia юни 28, 2018
202 Ms Силвия Кирова София София юни 19, 2018
201 Ms Зоя Христова София Родител юни 19, 2018
200 Mrs Борислава Манчева Варна родител юни 15, 2018
199 Ms Елена Арнаудова Варна юни 15, 2018
198 Mrs Любомира Бояджиева Варна родител юни 15, 2018
197 Mrs Мая Стойкова Варна родител юни 15, 2018
196 Mrs Веселина Колева Варна родител юни 15, 2018
195 Mrs Благовеста Няголова Каспичан родител юни 15, 2018
194 Mr Борис Борисов Варна родител юни 15, 2018
193 Ms Светлана Методиева Варна родител юни 15, 2018
192 Ms Надя Георгиева Варна родител юни 15, 2018
191 Mrs Денислав Николов Варна родител юни 15, 2018
190 Mrs Красимира Димитрова Варна родител юни 15, 2018
189 Mrs Марияна Николова Варна родител юни 15, 2018
188 Mrs Анелия Веселинова Варна родител юни 15, 2018
187 Mr Анатоли Атанасов Варна родител юни 15, 2018
186 Mrs Боряна Михова Варна родител юни 15, 2018
185 Ms Нели Георгиева Варна родител юни 15, 2018
184 Mrs Мариета Атанасова Варна родител юни 15, 2018
183 Mrs Цветелина Петкова Варна родител юни 15, 2018
182 Mrs Елица Гюрова Варна родител юни 15, 2018
181 Mrs Мария Велешка Варна родител юни 15, 2018
180 Mrs Детелина Маринова Варна родител юни 15, 2018
179 Mrs Десимира Коларова Петрич родител юни 15, 2018
178 Mrs Бистра Иванова Варна родител юни 15, 2018
177 Mrs Пенка Маринова Варна родител юни 15, 2018
176 Mrs Хризантема Пенева Русе юни 15, 2018
175 Mr Денис Несторов Варна Денис Несторов юни 15, 2018
174 Mr Нестор Несторов Варна Нестор юни 15, 2018