Spread the love

“Асоциацията за свобода в образованието” е сдружение с нестопанска цел, което работи за разпространение, разбиране и прилагане на принципите на свободата в образованието, като средство за развитието на съвременно и качествено образование, което работи за цялостно развитие на личността и за утвърждаване на човешките права. Моля запознайте се с нашия Устав, както и с нашите Принципи.

Сдружението се управлява от Управителен съвет в състав

Виктория Червенкова – председател

Иван Господинов

Нели Керемидчиева

Никола Димов

Явор Ганчев

Сдружението е учредено на 7 юни 2017 г от 40 учредители (списък в края на Устава)

Ако приемате Принципите и Устава на АСО, можете да се присъедините към нашата дейност, като станете член, доброволец или дарител

“Асоциация за свобода в образованието” е със седалище в Пловдив


Spread the love