Spread the love

Има много начини, по които можете да се включите в дейността на АСО

1. Станете член. Членският внос е само 20 лв годишно. Като член ще можете да участвате в Общото събрание на сдружението, да привлечете други членове и да създадете клуб или местна организация на АСО във вашия квартал или населено място. За да изпратите заявка за членство,

моля натиснете тук.

2. Станете доброволец. Желаете да се включите в някоя от нашите информационни кампании или имате възможност да отделите време за работа сред своите съграждани? За да направите заявка за доброволчество,

моля натиснете тук.

3. Станете дарител. Нямате време за лично участие, но подкрепяте дейността ни? Вашата материална подкрепа е необходима, за да може нашата работа да е максимално ефективна. АСО използва средствата от членски внос и дарения 100% за осъществяване на дейността си при 0% административни разходи. Ние не плащаме заплати и хонорари на управителния съвет, нямаме назначени администратори и жертваме от личното си време за обществена работа.
За да дарите произволна сума, моля направете банков превод или пощенски запис по следната сметка:

>>Титуляр: Асоциация за свобода в образованието
>>>Сметка: BG54 SOMB 9130 1064 3152 01
>>>Банка: Общинска банка
>>>Банков код: SOMBBGSF

За да направите дарение чрез кредитна или дебитна карта, моля използвайте сайта на ePay.bg
За да направите дарение в брой или непарично дарение, моля свържете се с нас

4. Информирайте се и информирайте! Запишете се да получавате информация от нас по ел. поща (попълнете формата вляво). Следете публикациите на сайта и във Фейсбук групата. Разпространявайте информацията, която намирате за важна. Говорете с приятелите и съгражданите си! Заявявайте открито гражданска позиция и насърчавайте останалите да го правят! 


Spread the love